Pakalpojumi

Zīmolvedība un identitāte

Zīmola audits
Zīmola arhitektūra
Zīmola platforma un filozofija
Zīmola radošā platforma
Zīmola identitāte un stils
Produktu iepakojuma dizains

Mārketings

Tirgus analīze un rekomendācijas izpētei
Pētījumi, izmantojot datu bāzes
Uzņēmuma pozicionējums
Mārketinga plāns: stratēģija un taktika
Produktu un pakalpojumu attīstība
Darba sesijas un apmācības

Reklāma

Stratēģiskā plānošana
Radošā koncepcija
Grafikas dizains un animācija
Kampaņu integrācija kanālos
Kampaņas materiāli
Digitālie materiāli
Pārdošanas atbalsta materiāli

Producēšana

Video materiāli
Audio materiāli
Mājaslapu un aplikāciju saturs un dizains

Digitālais

Digitālais un performance mārketings
Digitālās komunikācijas stratēģija
Sociālo mediju stratēģija

Mediji

Mediju stratēģija
Mediju plānošana
Mediju iepirkuma organizēšana