Priekšzīme

CSDD

Platona darbā “Valsts” to sauc par “koplīgumu”, Ž.Ž.Ruso to sauc par “sabiedrisko līgumu”. Mēs to saucam par priekšzīmi!

CSDD KV
CSDD Priekszime KV3
CSDD KV1

Svarīgākā zīme uz ceļa? Priekšzīme! Šoreiz tas ir stāsts par satiksmi, bet gadsimtiem ilgi tas bijis stāsts par savstarpēju vienošanos, kuras rezultātā katrs individuāli un sabiedrība kopumā spēj dzīvot labāk. Jau sākot ar Platona “Valsts”, kur šī ideja tika dēvēta par “koplīgumu”, turpinot ar Džonu Loku 17. gadsimtā un viņa ieviesto “sabiedriskā līguma” koncepciju, ko savos darbos pārņēma arī franču apgaismības balss Ž.Ž.Ruso. Starp citu, šī ideja caurstrāvo arī rīdzinieka Jesejas Berlina konceptus par pozitīvo un negatīvo brīvību.

Kāds tam visam sakars ar šo reklāmas kampaņu? Patiesi insighti dzīvo pāri paaudzēm. Priekšzīme ir svarīgākā zīme, ko rādām citiem un zīme, kas ietekmē mūs pašus. Priekšzīme satiksmē ir tas “sabiedriskais līgums” – mūsu vienošanās, ka ievērosim noteikumus, lai nesavainotu vai nenogalinātu viens otru.

Nereti, priekšzīmes pārtop paražās, paražas noteikumos un noteikumi likumos. Tā veidojas likumiski pamatota sabiedrība. Redzēsiet, nepaies ne gads un mēs visi, pateicoties labai priekšzīmei, manīsim aizvien vairāk atbildīgus skūteristus un ķiverotus riteņbraucējus.

CSDD KV2