Fano līdz galam

Kurši

Reizi gadā mēs nespējam valdīt emocijas un nevajag arī.

Pat tad, ja emociju rezultātā ieplaisā siena vai nobrūk 1/2 māja – emocijas ir jālaiž uz āru. Jo visu, izņemot hokeja rezultātu, var viegli atjaunot. Īpaši viegli, ja ir tāds parneris kā Kurši.