Reklāma

Producešana

2D un 3D video materiāli. Audio materiāli. Digitālie materiāli.

Stratēģiskā plānoša

Tirgus izpēte Komunikācijas stratēģija Mediju stratēģija Digitālās komunikācijas stratēģija

Radošā kocepcija

ATL, digitāl, sales kampaņas Kampaņas integrācija kanālos Kampaņas materiālu izstrāde. Grafiskais dizains Animācijas dizains. Mājaslapu un aplikāciju saturs un dizains.