Stratēģija

Apmācības

Mēs dalāmies ar savām zināšanām semināru un darba sesiju formātos. Apmācību tēmas var ietvert zīmolu vadību, mārketinga plānošanu, izpēti, produktu veidošanu, auditorijas izpratni, kā arī aktuālās tendences sabiedrībā un patērētāju uzvedībā.

Produktu un pakalpojumu attīstība

Mainoties pasaulei, patērētājiem, tendencēm un pašam uzņēmumam, zīmola identitāte un piedāvājums var neatbilst esošajai situācijai. Zīmola iekšējā izpēte jeb audits palīdz saprast, vai un kā jāmaina zīmola stratēģija.

Mārketinga stratēģija

Mēs definējam mārketinga stratēģiju un izstrādājam mārketinga plānošanas procesu uzņēmuma vadībā. Mārketinga stratēģija ietver mērķus, mērķauditorijas segmentāciju ziņojumus un taktisko plānu ar aktivitātēm komunikācijas, cenošanas, produktu un citās jomās.

Tirgus izpēte

Efektīvu biznesa lēmumu pamatā ir maksimāla situācijas izpratne. Izmantojot gan kvantitatīvas, gan kvalitatīvas metodes, kā arī apvienojot primāros un sekundāros pētījumus, mēs veicam tirgus un auditoriju izpētes.

Zīmola stratēģija

Spēcīga mārketinga pamatā ir zīmola stratēģija, kas ļauj atšķirties no konkurentiem un efektīvi uzrunāt mērķauditoriju. Tās vadlīnijas var tikt izmantotas, radot pārliecinošas identitātes, mārketinga stratēģijas, un iedvesmojot jauniem attīstības virzieniem.

Zīmolu audits

Mainoties pasaulei, patērētājiem, tendencēm un pašam uzņēmumam, zīmola identitāte un piedāvājums var neatbilst esošajai situācijai. Zīmola iekšējā izpēte jeb audits palīdz saprast, vai un kā jāmaina zīmola stratēģija.

Zīmola arhitektūra

Auditorijas vajadzību, biznesa modeļa un nozares labās prakses izpētes rezultātā definējam optimālo zīmolu un produktu portfeli, lai precīzi uzrunātu atbilstošās auditorijas un sekmētu uzņēmuma izaugsmi.

Pieredze

Liepaja logo
Zita Lazdāne
Mārketinga un sabiedrisko attiecību vadītāja
"Sadarbība ir ne tikai profesionāla un kvalitatīva, bet arī cilvēciski patīkama, korekta un vērsta uz rezultātu. Partneris, uz kuru var paļauties, kurš atbildīgi un ar patiesu vēlmi iedziļinās situācijā. Svarīgi, ka risinājumi ir praktiski un patiešām noderīgi ikdienas procesu uzlabošanā un mērķu sasniegšanā."
Printful logo
Raitis Puriņš
Mārketinga vadītājs
“Nav viegli izstrādāt zīmola pamatprincipus, kad pats uzņēmums strauji aug un attīstās. WKND komanda apvienoja Printful pusē desmitiem dažādu cilvēku no diviem kontinentiem. Tas nozīmēja darbu vairākās laika zonās un zvanus ar neskaitāmiem cilvēkiem un grupām. Rezultātā saņēmām to, ko sagaidījām un spēsim izmantot vēl laikam ejot uz priekšu.”
Madara logo
Lotte Tisenkopfa-Iltnere
Līdzdibinātāja
“Sadarbībā patīkami pārsteidza neviltota vēlme iedziļināties un izprast visu, kas ietekmē mūsu mērķi un ceļu uz to. Kopīgais darbs noritēja viegli, draudzīgi un atklāti. Prieks, ka nonācām pie tiešām noderīga, praktiska rezultāta, ko izmantojam vēl aizvien.”

Klienti

Rosme
Printful
Madara
Latvijas Dabas fonds
Lielvards
LTV
Finger Soft
Qlekta
Liepaja
Rimi
Rosme
Printful
Madara
Latvijas Dabas fonds
Lielvards
LTV
Finger Soft
Qlekta
Liepaja
Rimi
Rosme
Printful
Madara
Latvijas Dabas fonds
Lielvards
LTV
Finger Soft
Qlekta
Liepaja
Rimi