Vējrade

Liepājas pilsēta

Liepāja un vējš ir sena klišeja. Bet kā par to stāstīt saistoši un moderni?

vejrade KV Porzingis
vejrade KV 3
vejrade KV 1

Mūsu piegājiens – runājam par vēju kā pamatu jaunām idejām un iedvesmai. Tā ir Vējrade. Tas ietver iespēju paskatīties uz lietām no citas puses, izvējot galvu tukšu un radīt pamatīgas lietas.

vejrade KV 5
vejrade KV 2